Formulari i vetëdeklarimit  “Mbi zbatimin e ligjit nr.138/2015 dhe të vendimit nr. 17/2016, të Kuvendit të Shqipërisë”,  të Drejtorit Ekzekutiv të Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit

Formulari-i-vetëdeklarimit_-Agron-Tufa-1