“AD MEMORANDUM”- Konferencë

Shkurt, 2015

Me rastin e daljes nga shtypi të botimeve të vitit 2014, Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, në ambjentet e Muzeut Kombëtar, realizoi një konferencë të titulluar “Ad Memorandum”, me pjesëmarrjen e intelektualëve, diplomatëve, politikanëve dhe gazetarëve, ku u mbajtën kumtesa për secilën nga temat e trajtuara në botime.