Simpozium Përkujtimor «Fuqia e Dëshmisë» me rastin e 11-vjetorit të vdekjes së z. Uran Kalakulla

-Në 4 maj 2012,Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit organizon, me rastin e 11-vjetorit të vdekjes së z. Uran Kalakulla, Simpoziumin Përkujtimor
«Fuqia e Dëshmisë»
“Ëndrrat në izolimin e mjerë të qelisë, janë si një shpëtim nga ai mjerim, si një përpjekje që dëshpërimi dhe zymtia e shpirtit most ë të zbusin, për t’i ikur,
sa të jetë e mundur, qoftë edhe me anën e fatanzisë, botës së errësirës, sa kohë që e kupton se je ende i gjallë dhe sytë dëshirojnë, ashtu si shpirti, dritën!
Ëndrrat janë si një higjienë e shpirtit e, pse jo, edhe e mendjes.” Uran Kalakulla