Gjermani, 10-21 mars 2013, Fondacioni Konrad Adenauer organizoi një Seminar në Gjermani (Berlin-Erfurt-Leipzig) për punonjësit e Institutit të Studimit të Krimeve të Komunizmin në Shqipëri, me qëllim vënien e kontaktit me institucionet homologe në Gjermani si dhe vizitën në institucionet e Kujtesës në Gjermani, qoftë atë të Luftës së Dytë Botërore apo trashëgimisë së komunizmit.