Promovimi i Vellimit te VII te Fjalorit Enciklopedik te Viktimave te Terrorit Komunist

Instituti i Studimeve te Krimeve dhe Pasojave te Komunizmit promovoi Vellimin e VII te Fjalorit Enciklopedik te Viktimave te Terrorit Komunist, ku jane te gjithe ata indvide qe i fillon mbiemri me Q,R,RR dhe S te cilet kane vuajtur per arsye politike gjate regjimit komunist ne Shqiperi 1944 – 1991.

Prezantimi u be nga Z. Çelo Hoxha, nen Drejtor dhe Pergjegjes per Arkiven gjate Diteve te Kujteses organizuar nga IDMC. Fjalori do te jete i disponueshem ne te gjitha Bibliotekat Publike ne rrethe si edhe ne Biblioteken Kombetare duke filluar nga muaji Janar.

1

 

2

9

3

4