“Net të bardha” F.M. Dostojevski

Përktheu Luan MYFTIU

Novela e famshme e Dostojevskit “Netë të bardha”, vjen këtë herë e përkthyer në shqip nga një tjetër përkthyes, Luan Myftiu.

Pavarësisht se ky nuk është përkthimi i vetëm i veprës në shqip, arsyeja që ISKK zgjodhi ta përfshijë botimin e kësaj novele në listën e botimeve të veta, është historia e përkthimit të saj: përkthimi i kësaj vepre u shndërua në akuzë për të dënuar politikist përkthyesin e saj, zotin Luan Myftiu.

Luan Myftiu, njihet si një nga simbolet e persekutimit komunist, duke filluar nga kampet e internimit, kampet e punës dhe burgjet.