“Gjysmë shekulli pa u parë”

Sokrat SHYTI

Libri është një ese mbi fatin e individit të ndarë nga shoqëria, në izolim të plotë për shkaqe politike, dhe mandej, ritakimi me shokët e shkollës pas 45 viteve. Eseja është shkruar në trajtën e një refleksion meditativ mbi natyrën e shkatërrimit të personalitetit njerëzor përgjatë diktaturës.