“Fjalor enciklopedik i vikitimave të terrorit komunist”, Vëllimi III”

(Gërmat gj-h)

Pas botimit të pjesës së II-të të “Fjalorit enciklopedik të viktimave të terrorit komunist” në vitin 2013, ISKK, në tetor të vitit 2014, doli me volumin e III-të i tij, që përfshin viktimat me iniciale dy gërmat pasardhëse: “gj dhe “h”. Si edhe në dy volumet parardhëse, këtu pasqyrohen të gjithë individët të cilat kanë vuajtur këto forma persekutimi: ekzekutim me gjyq ose pa gjyq, burgim, internim dhe dëbim.

Ky botim u financua nga Fondacioni “Konrad Adenauer” në Tiranë