Akte gjyqësore politike (dosjerë dhe dëshmi), gjatë komunizmit në Shqipëri”,  Vëllimi III

Alvin SARAÇI, Leka NDOJA

Në përgatitje e sipër, është edhe vëllimi III, i kësaj kolane, që ka të bëjë me dokumente që lidhen me Grupin e Dytë të Deputetëve të dënuar. Konkretisht: të pushkatuarit (Riza Dani, Faik Shehu, Islam Radovicka, Uan Filipi, Surja Selfo, Hilmi Hysi, Hasan Reçi); të dënuarit me burgim të përjetshëm, punë të detyruar: (Konstandin Boshnjaku, Mestan Ujaniku, Beqir Kallarati, Isuf Hysenbegasi, Nexhmi Ballka, Hivzi Kokalari; të dënuarit me 15 vjet burgim: (Halit Gjolena, Kamber Backa); të vdekurit në hetuesi lidhur me gjyqin e deputetëve (Kol Kuqali.)