Drejtori i ISKK, Çelo Hoxha, mori pjesë në takimin periodik të Mekanizmit Institucional Kuvend-Qeveri-Institucione të Pavarura

Drejtori i ISKK, Çelo Hoxha, mori pjesë në takimin periodik të Mekanizmit Institucional Kuvend-Qeveri-Institucione të Pavarura, të zhvilluar sot nga kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, z. Gramoz Ruçi.

Z. Hoxha foli për organizimin e ri të punës së ISKK në përshtatje me kushtet e krijuara prej pandemisë Covid-19, si dhe kërkoi mbështetje për zgjidhjen e disa çështjeve, të cilat nuk mund të përmbushen pa kontribn e Kuvendit, siç janë miratimi i një projektligji për disa ndryshime në ligjin 10242, zgjerimi i mjediseve të institucionit për të kryer sa më të plotë detyrën e ngarkuar nga ligji orgnaik, etj.

Takimi u zhvillua online, nëpërmjet platformës Cisco Webex. (7 maj 2020)