Me vendim nr. 9, 26 prill 1945, Këshilli i Ministrave caktoi 1 Majin si “festë zyrtare për gjithë popullin Shqiptar,”…

Me vendim nr. 9, 26 prill 1945, Këshilli i Ministrave caktoi 1 Majin si “festë zyrtare për gjithë popullin Shqiptar,” dhe vazhdon të jetë e tillë. Më 21 dhjetor 1992, kjo festë, ssë bashku me festat e tjera zyrtare, mori status ligjor, me ligjin nr. 7651.