Marrëveshje bashkëpunimi midis ISKK dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit

Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit dhe Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi nisur nga interesi dhe qëllimi i përbashkët në zbardhjen e krimeve të diktaurës komuniste 1944 – 1991.

Synimi i marrëveshjes është bashkërendimi në fushën e studimeve, edukimit qytetar, dhe perkujtimit të ngjarjeve të ndodhura gjatë diktaturës.

Marrëveshje bashkëpunimi midis ISKK dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit