Vendim Bordi Nr.7. Dhjetor 2023

                                                                   Vendim Bordi Nr.6. Dhjetor 2023

                                                                    Vendim Bordi Nr.5. Korrik 2023                       

                                                                     Vendim Bordi Nr.4. Maj 2023 

                                                                    Vendim Bordi Nr.3.Mars 2023

                                                                    Vendim Bordi Nr.2.Shkurt 2023                                                                              

                                                                   Vendim Bordi Nr.1.Janar 2023

                                                                  ___________________________

Vendim Bordi Nr.2. Mars 2022

Vendim Bordi Nr.1. Shkurt 2022

___________________________

Vendim Bordi Nr.7. Shtator 2021

Vendim Bordi Nr.6. Korrik 2021

Vendim Bordi Nr.5. Maj 2021

Vendim Bordi Nr.4. Prill 2021

 Vendim Bordi Nr.3. Mars 2021

Vendim Bordi Nr.2. Shkurt 2021

Vendim Bordi Nr.1. Janar 2021

___________________________

Vendim Bordi Nr.6. Nentor 2020

Vendim Bordi Nr5. Tetor 2020

Vendim Bordi Nr.4. Korrik 2020

Vendim Bordi Nr.3 Maj 2020

Vendim Bordi Nr.2 Shkurt 2020

Vendim Bordi Nr.1 Janar 2020

___________________________

Vendim Bordi Nr.6 Dhjetor 2019

Vendim i Bordit dhe Këshillit Shkencor të ISKK për natyrën e botimeve

Tarifat

VENDIM I BORDIT TË ISKK MBI SHPALLJEN OBJEKT NË MBROJTJE PARAPRAKE TË ISH-KAMPIT TË INTERNIMIT TË TEPELENËS

Nr.8 2018

Nr.7 2018

Nr.3 2018

Nr.1 2018

Nr.8 2017