2024

NJOFTIM FITUESI Drejtor_i_Drejtorisë_së_Studimeve

NJOFTIM FITUESI Specialist_Koordinator_Edukimi

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK Drejtor_i_Drejtorisë_së_Studimeve

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK Specialist_Koordinator_Edukimi

NJOFTIM FITUESI Specialist_Studiues

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK Specialist_Studiues

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE Drejtor_i_Drejtorisë_së_Studimeve

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE Specialist_Koordinator_Edukimi

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE Specialist_Studiues

2023

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK Specialist_Studiues

REZULATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK Specialist_Koordinator

NJOFTIM FITUESI Specialist_Studiues

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK_Specialist Koordinator

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK_Specialist Studiues

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Specialist Koordinator

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Specialist Studiues

NJOTIM FITUESI_Specialist i marrdhënieve me publikun

NJOFTIM FITUESI_Specialist-IT

REZULTATET E VERIFKIMIT PARAPRAK_Specialist i marrdhënieve me publikun

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK_Specialist-IT

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Specialist_i_marrdhënieve_me_publikun

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Specialist-IT

2022

NJOFTIM FITUESI_Specialist Jurist

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK_Specialist Jurist

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Specialist Jurist

 

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_Specialist Jurist

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Specialist Jurist

 

2021

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_Specialist Jurist1

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Specialist Jurist

 

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK_Specialist Jurist

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Specialist Jurist

NJOFTIM FITUESI_Sektori i Edukimit dhe Informimit të Publikut

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK_Përgjegjës Sektori, Sektori i Edukimit dhe Informimit të Publikut

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Përgjegjës Sektori, Sektori i Edukimit dhe Informimit të Publikut

NJOFTIM FITUESI_Specialist Redaktor

NJOFTIM FITUESI_Përgjegjës Sektori

NJOFTIM FITUESI_Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_Specialist Redaktor

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_Përgjegjës Sektori

NJOFTIM FITUESI_Specialist i Finances dhe Buxhetit

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_Specialist i Finances dhe Buxhetit

_____

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Përgjegjës Sektori

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_Specialist Redaktor

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_ Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_ Specialist i Finances dhe Buxhetit

_______________________________________

2020

NJOFTIM FITUESI_Specialist në Drejtorinë e Studimeve

 REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_Specialist në Drejtorinë e Studimeve

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_ Specialist në Drejtorinë e Studimeve

_______________________________________

NJOFTIM FITUESI_DREJTOR I ARKIVËS

NJOFTIM FITUESI_SPECIALIST I PARË

NJOFTIM FITUESI_SEKRETARE

 

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_DREJTOR I ARKIVËS

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_SPECIALIST I PARË

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_SEKRETARE

 

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE _DREJTOR I ARKIVËS_06.05.2020

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE _SPECIALIST I PARË_06.05.2020

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE _SEKRETARE_06.05.2020

_______________________________________

2019

NJOFTIM FITUESI

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA_29.10.2019

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_09.10.2019

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK_07.10.2019

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE_11.09.2019