BASHKËPUNIME SHKENCORE/ INTERSHIP

 

1. BASHKEPUNIME STUDIMORE

– Aurora Bega, Doktore e Shkencave

Dega Gazetari, Univeriteti i Tiranës, doktorante

Projekt “POTKAST” i Qendrës për Mbrjtjen dhe Zhvillimin e Medias së Re në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane

– Anjeza Koroni, Kolegji Universitar BEDRI, Departamenti i komunikimit

Master Shkencor

Titulli i Studimit: “Aspekti propagandistik i filmave gjatë periudhës komuniste”

– Valentin Lleshi, Universiteti i Tiranës, Faktulteti i Historisë

Master shkencor

Titulli i studimit: Persekutimi komunist në rrethin e Kurbinit 1945-1955”

 

2. UDHËHEQJE DIPLOMASH: MASTERI/BACHELOR

2017-2018 – udhëheqje e diplomës për tezën e studimeve “Master” në shkencat e komunikimit të studentes Anjeza Koroni, Kolegji Universitar “Beder” me temën: “Ndikimi i prodhimeve të Kinostudios së Socrealizimit tek të rinjtë në Shqipëri”. U shfrytëzuan dokumente, të dhëna dhe arkiva të ISKK. Tezë e mbrojtur më 22 qershor 2018 me rezultatin “shkëlqyeshëm” me 98 pikë.

2017-2018 në ISKK bëri kërkimin shkencor diplomanti Alban Tufa “Propaganda e përcjellë përcjellë përmes poezisë gjatë viteve 1945-1955 në revistën e ish Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve “Nëntori”. Mbrojtja e diplomës u bë me 2 korrik 2018 me rezultatin “shkelqyeshëm”, me 100 pikë.

2018 – 2019 vazhdon kërkimin shkencor në arkivat dhe asistencën ISKK për diplomën “master” në shkencat e komunikimit, studentja Ariola Buzi e Kolegjit universitar “Beder”, me temë: “Profili vizual i femrës shqiptare në revistat dhe filmat komunizmit”.

2017-2018 vazhdoi kërkimin shkencor studenti Florin Zyberaj i Fakultetit të Hstorisë në Fakultetin Filologjik (UT), i cili e finalizoi studimin me botimin e librit shkencor monografik me titull: “Havzi Nela, martiri i fjalës së lirë”

 

 

3. INTERSHIP

– Sokol Lleshi, Doktor i Shkencave në histori, diplomuar në Universitetin e Europës Qëndrore, pedagog në

– Universitetin Europian të Tiranës

– Diola Sokoli, Insituti i Studimeve Europiane

Studente në Master Shkencor