Bashkëpunime me Bibliotekat Publike të Republikës së Shqipërisë.

Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit që nga viti 2015 shpërndan librat e botuar në  Bibliotekat Publike të Republikës së Shqipërisë si edhe në Bibiotekën Kombëtare në Tiranë.

Botimet vjetore të ISKK-së mund t’i gjeni nëpër biblioteka si më poshtë, ku çdo vit ISKK-ja u dhuron atyre nga dy kopje për titull.

 

 

Nr.

 

BIBLOTEKA/ NJËSI BASHKIAKE/ UNIVERSITETE

1. Shkodër
2. Pukë
3. Kukës
4. Peshkopi
5. Rrëshen
6. Rubik
7. Elbasan
8. Berat
9. Ersekë
10. Vlorë
11. Korçë
12. Lezhë
13. Fier

 

14. Lushnjë
15. Pogradec
16. Kavajë
17. Burrel
18. Kamëz
19. Vendi Dëshmisë dhe Kujtesës, Shkodër
20. Krujë 
21. Gjirokastër
22. Fakulteti Histori Filologji, Tiranë 
23. Fakulteti i Shkencave Sociale, Tiranë
24. Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë
25. Universiteti Europian i Tiranës
26. Universiteti Mesdhetar,Tiranë
27. Universiteti Marin Barleti, Tiranë
28. Canadian Institute of Technology
29. Albanian University
30. Universiteti Luarasi, Tiranë
31. Universiteti i Shkodrës
32. Universiteti i Elbasanit
33. Universiteti i Durrësit
34. Universiteti i Korçës
35. Universiteti i Gjirokastrës
36. Universiteti i Vlorës
37. Kuvendi i Shqipërisë