Botime Periodike

Almanak 2

ALMANAK 2

ALMANAK Nr.2, 2012 Përmbajtja: DOSJE: 100 vjetori i lindjes së Mithat Aranitit: Agron Tufa, ADN-ja kulturore e atdhedashurisë së Mitat Aranitit ...
Lexo më shumë
Almanak 1

ALMANAK 1

ALMANAK N4.1, 2011 Permbajtja: Bomba në ambasadën sovjetike Agron Tufa, Importimi i modelit të terrorit sovjet mbi intelektualët shqiptarë Kolec Topalli, Vrasja ...
Lexo më shumë