Takime Zyrtare

Nëntor 2017

Në bazë të marrëveshjes së nënshrkuar midis Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, është rënë dakort që të ndryshohen dhe të shtohen tekstet shkollore të librave të historisë për klasat e 9 dhe të 12.

Tekstet shkollore nuk kanë pasqyruar si duhet historinë e diktaturës komuniste dhe shpeshherë e kanë glorifikuar atë.

ISKK do të jetë përgjegjës për një pasqyrim të saktë të asaj periudhe, të krimeve por edhe të pasojave sot në shoqërinë shqiptare.

ISKK do të bashkëpunojë edhe me ekspertë të jashtë dhe do të ketë një bashkëpunim të gjërë me Drejtorinë e Instituti të Zhvillimit të Arsimit (IZHA).

Ftojmë të gjithë personat të cilët janë të interesuar për këtë projekt dhe janë ekspertë të fushës të kontaktojnë me ISKK dhe të bëhen pjesë e këtij ndryshimi.