Aktivitete të tjera me karakter simbolik-sensibilizues

Propozimi nga ana e Institutit, drejtuar Presidentit të Republikës, për dekorimin si “Martirë të Demokracisë” të 22 intelektualëve që u pushkatuan pa gjyq, pas ngjarjes në Ambasadën Sovjetike (shkurt 1951).

 Vënia nga ana e Institutit, e pllakës përkujtimore në nderim të 22 intelektualëve të pushkatuar pa gjyq, viktima të regjimit komunsit, të njohur si incidenti i bombës në Ambasadën Sovjetike në Tiranë.