Kontakt

Adresa : Rr. “G.W.BUSH” Nr.1, Godina e Ish te Përndjekurve Politik, përballë Kuvendit të Shqipërisë, Kati i Parë.

Kontakt: Tel.Fax: 042255442    e-mail:info@iskk.gov.al