Partnerë ndërkombëtarë

 

Fondacioni “Konrad Adenuer”, në Tiranë

“Wende Museum and Archive of the Cold War”, Los Angelos, SHBA

“European Solidarity Centre”, Permanent Exhibition Section, Gdansk, Poloni, etj.