Partnerë të brendshëm

 

Bashkëpunimet kryesore të ISKK me institucione të tjera:

– Instituti i Integrimit të ish- të Përndjekurve Politikë

– Ministria e Kulturës së Shqipërisë

– Akademia e Shkencave të Shqipërisë

– Muzeu Historik Kombëtar

– Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

– Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme

– Arkivi i Shërbimit Informativ Shtetëror

– Kuvendi i Shqipërisë

– Biblioteka Kombëtare

– Ministria e Drejtësisë