Bordi drejtues i ISKK

Z. Uran Butka – Kryetar

Znj. Jonila Godole – Nën Kryetare

Z. Gëzim Peshkëpia – Anëtarë

Z. Alfred Lako – Anëtarë

Z. Vasil Tole – Anëtarë

Znj. Etleva Shehu – Anëtarë

Znj. Enriketa Papa – Anëtarë